Workpermit.vn > Giấy phép lao động > Những lưu ý khi thực hiện thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động theo Nghị định số 11/2016

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động theo Nghị định số 11/2016


Tư vấn thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động cho. người nước ngoài tại Việt Nam – Liên hệ 0904 677 628

Thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động là thủ tục hành chính bắt buộc. pháp luật Việt Nam đặt ra đối với mỗi người lao động nước ngoài khi có nhu cầu làm việc tại. Việt Nam cũng như người sử dụng lao động khi có nhu cầu. tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại một số vị trí công việc của công ty mình.

Kể từ trước ngày 01/04/2016, hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp mới. Giấy phép lao động được quy định cụ thể tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ.

Tuy nhiên, kể từ sau ngày 01/04/2016, với sự ra đời của. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ. Thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm đã có một số sự thay đổi đáng lưu ý như sau:

Thứ nhất, yêu cầu người sử dụng lao động xác định rõ vị trí. công việc của lao động nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng và thực hiện thủ tục đăng ký với Sở Lao động – Thương binh – Xã hội

Theo đó, người sử dụng lao động công việc cần phân loại và. sắp xếp các vị trí công việc mà mình có nhu cầu tuyển dụng. người lao động nước ngoài vào bốn nhóm vị trí công việc cụ thể.

Đó là: Nhà quản lý. Giám đốc điều hành. Chuyên gia. Lao động kỹ thuật.

Theo đó, các khái niệm Nhà quản lý. Giám đốc điều hành. Chuyên gia. Lao động kỹ thuật khi thực hiện thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động có thể được hiểu như sau:

a, Nhà quản lý

Căn cứ theo quy định tại  Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp: Nhà quản lý là người quản. lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân. Bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân. Thành viên hợp danh. Chủ tịch Hội đồng thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên. Chủ tịch công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và. cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công.ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

b, Giám đốc điều hành

Là người được chủ sở hữu công ty hoặc nhà quản lý khác của công ty thuê hoặc bổ nhiệm giữ vị trí điều hành và quản lý các hoạt động của công ty.

c, Chuyên gia

Người lao động nước ngoài được xác định là. Chuyên gia khi đáp ứng được một trong hai điều kiện sau:

– Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài. Trong đó bao gồm các nội dung sau:. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận. Thông tin về chuyên gia: Họ và tên. Ngày, tháng, năm sinh. Quốc tịch và Ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.
– Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương. và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. làm việc trong chuyên ngành được. đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà. người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

d, Lao động kỹ thuật

Người lao động nước ngoài được xác định là. Lao động kỹ thuật khi đáp ứng được một trong hai điều kiện sau:

– Có giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của. cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam

– Có giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. làm việc trong. chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Thứ hai, các tài liệu sử dụng khi thực hiện thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng. lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc. giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế. có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động. nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận. người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc. bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng. kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 1. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Xuất nhập khẩu Hòa Bình

Địa chỉ: Tầng 4 số 17/575 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0904 677 628

Email: info@workpermit.vn

Nguồn: workpermit.vn

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 2019 – LIÊN HỆ 0904 677 628

  Liên hệ 0904 677 628 để nhận được tư vấn miễn phí về thủ tục xin Giấy phép Lao Động cho Người nước ngoài uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý nhất.   Có thể nói. xin Giấy phép lao động là một trong những điều kiện tiên quyết để. Người nước ngoài có thể làm […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307