Workpermit.vn > Dịch vụ visa > Visa nhập cảnh > Thủ tục chuyển đổi mục đích visa Việt Nam cho người nước ngoài năm 2022

Thủ tục chuyển đổi mục đích visa Việt Nam cho người nước ngoài năm 2022


Hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi mục đích visa cho người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam mới nhất

Mục Lục Bài Viết

I. Tại sao phải chuyển đổi mục đích visa (Thị thực) ? – Chuyển đổi mục đích visa cho người Nước ngoài là thủ tục gì?

 • Khi vào Việt Nam, người Nước ngoài có thể do chưa hiểu biết về luật Quản lý xuất Nhập Cảnh nên đã sang Việt Nam bằng miễn thị thực, evisa, … hoặc các loại visa khác. Nhưng, do quá trình giao lưu, làm việc, người nước ngoài muốn chuyển đổi sang loại visa cho phù hợp với mục đích chính của mình và phù hợp với Luật Quản lý Xuất Nhập Cảnh của Việt Nam.

 • Do mong muốn và các hướng dẫn của Luật quản lý xuất nhập cảnh, người Nước ngoài có thể xin chuyển đổi visa theo hồ sơ thủ tục dưới đây, mà không phải xuất cảnh.

II. Hiện nay, đa phần chuyển đổi mục đích visa sẽ gồm các nhóm như sau: 

 • Miễn thị thực 15 ngày, evisa chuyển sang Visa đầu tư, Visa lao động, Visa thăm thân do vợ chồng bảo lãnh , …

 • Visa lao động, thẻ tạm trú chuyển sang Visa Thăm Thân do vợ chồng bảo lãnh

 • Visa thăm thân, miễn thị thực 5 năm sang Visa Lao động, Visa đầu tư

 • Các loại visa khác…

III. Căn cứ pháp lý về các trường hợp chuyển đổi mục đích visa (thị thực) của người nước ngoài trong giai đoạn 2022

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Luật số 51/2019 / QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều kiện của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 và chính thức Có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, thị thực Việt Nam cấp cho người nước ngoài có thể chuyển đổi trong một số trường hợp sau:

1. Người nước ngoài có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam được chuyển đổi từ các loại thị thực khác sang thị thực đầu tư (DT1, DT2, DT3, DT4)

2. Người nước ngoài có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con với người mời, người bảo lãnh thì chuyển sang loại visa thăm thân (TT).

3. Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc mà có giấy phép lao động. Hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động thì được đổi thị thực sang loại visa. – thị thực Lao động (Visa LD1, LD2)

4. Ở ngoài nước nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của luật lao động, thị thực chuyển sang loại hình lao động LD1, LD2.

IV. Hồ sơ – Thủ tục xin chuyển đổi mục đích visa – thị thực cho người nước ngoài 

 1. Cơ quan giải quyết thủ tục: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công An 

 • Trụ sở tại Hà Nội

– Địa chỉ: 44-46 đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội

– Điện thoại: 02438257941

 • Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 333-335-337 đường Nguyễn Trãi, Q1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 028.39202300

2. Hồ sơ cần chuẩn bị và Thủ tục chuyển đổi miễn thị thực 15 ngày, visa điện tử (evisa), visa thăm thân, visa du lịch, visa đầu tư sang visa làm việc ngắn hạn (DN1, DN1) và visa làm việc dài hạn (LD1, LD2) 

 • Hộ chiếu gốc + thị thực gốc của người nước ngoài

 • Ảnh 4×6 (đối với người Trung Quốc)

 • Tờ khai xin visa Việt Nam theo mẫu NA5

 • Tờ khai xác nhận tạm trú

 • Đơn giải trình về lý do xin chuyển đổi visa

 • Giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cho người đi nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích visa

 • Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động của người lao động đối với loại visa LĐ1, LĐ2.

 • Văn bản giải trình về lý do đối với dạng Visa DN1, DN2 ngắn hạn làm việc thêm

 • Thủ tục: Nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian 5 ngày làm việc

 • Kết quả: visa mới theo mục đích thương mại (DN1, DN2) hoặc Làm việc lâu dài (LD1, LD2)

3. Hồ sơ cần chuẩn bị và Thủ tục chuyển đổi từ miễn thị thực 15 ngày, visa điện tử (evisa), visa thăm thân, visa du lịch, visa đầu tư sang visa đầu tư 

 • Hộ chiếu gốc + thị thực gốc của người nước ngoài

 • Ảnh 4×6 (đối với người Trung Quốc)

 • Tờ khai xin visa Việt Nam theo mẫu NA5

 • Tờ khai xác nhận tạm trú

 • Đơn giải trình về lý do xin chuyển đổi visa

 • Giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cho người đi nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích visa

 • Giấy phép đầu tư / Đăng kí kinh doanh có ghi chủ đầu tư, …

 • Giấy tờ có mục đích để chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Ví dụ như Giấy văn bản chứng nhận đã hoàn thành việc góp vốn đầu tư, báo cáo tài chính có kiểm toán, quyết định bổ nhiệm là người đại diện tại Việt Nam có hợp pháp lãnh sự, dịch thuật công chứng

 • Thủ tục: Nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian 5 ngày làm việc

 • Kết quả: visa mới theo mục đích thương mại (DN1, DN2) hoặc Làm việc lâu dài (LD1, LD2)

4. Hồ sơ cần chuẩn bị và Thủ tục chuyển đổi từ miễn thị thực 15 ngày, visa điện tử (evisa), visa thăm thân, visa du lịch, visa đầu tư sang visa thăm thân 

 

 • Hộ chiếu gốc + thị thực gốc của người nước ngoài

 • Ảnh 4×6 (đối với người Trung Quốc)

 • Tờ khai xin visa Việt Nam theo mẫu NA5

 • Tờ khai xác nhận tạm trú

 • Đơn giải trình về lý do xin chuyển đổi visa

 • Hộ khẩu / chứng minh thư, căn cước công dân của người bảo lãnh

 • Giấy phép đăng kí kết hôn với trường hợp vợ bảo lãnh chồng, chồng bảo lãnh vợ

 • Giấy khai sinh đối với trường hợp bố mẹ con cái là người việt nam

 • Giấy chứng minh quan hệ gia đình với trường hợp chồng/ vợ bảo lãnh cho vợ / chồng con cái

 

 • Thủ tục: Nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian 5 ngày làm việc

 • Kết quả: visa mới theo mục đích thăm thân

5. Hồ sơ cần chuẩn bị và Thủ tục chuyển đổi từ visa LĐ qua Visa Thăm thân  

 • Hộ chiếu gốc + thị thực gốc của người nước ngoài

 • Ảnh 4×6 (đối với người Trung Quốc)

 • Tờ khai xin visa Việt Nam theo mẫu NA5

 • Tờ khai xác nhận tạm trú

 • Đơn giải trình về lý do xin chuyển đổi visa

 • Hộ khẩu / chứng minh thư, căn cước công dân của người bảo lãnh

 

 • Giấy phép đăng kí kết hôn với trường hợp vợ bảo lãnh chồng, chồng bảo lãnh vợ

 • Giấy khai sinh đối với trường hợp bố mẹ con cái là người việt nam

 • Giấy chứng minh quan hệ gia đình với trường hợp chồng/ vợ bảo lãnh cho vợ / chồng con cái

 • Giấy xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tiếp tục lao động

 • Công văn giải trình về trường hợp cụ thể xin chuyển đổi mục đích visa

 

 • Thủ tục: Nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian 5 ngày làm việc
 • Kết quả: visa mới theo mục đích thăm thân

6. Hồ sơ cần chuẩn bị và Thủ tục chuyển đổi mục đích từ visa LĐ qua công ty khác bảo lãnh   

Người lao động do chuyển đổi công việc nên muốn chuyển đổi mục đích và công ty bảo lãnh, nếu đảm bảo hồ sơ thủ tục thì vẫn thực hiện được theo hướng dẫn sau:

 • Hộ chiếu gốc + thị thực gốc của người nước ngoài

 • Ảnh 4×6 (đối với người Trung Quốc)

 • Tờ khai xin visa Việt Nam theo mẫu NA5

 • Tờ khai xác nhận tạm trú

 • Đơn giải trình về lý do xin chuyển đổi visa

 • Biên bản chấm dứt hợp đồng lao động

 • Giấy phép lao động của công ty mới kí với người lao động

 • Thủ tục: Nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian 5 ngày làm việc

 • Kết quả: visa mới theo mục đích thăm thân

 

Mọi thắc mắc xin  liên hệ Tư vấn Hòa Bình: 0904.904.307 – Mr. Sơn 
Địa chỉ: Công ty Tư Vấn Hòa Bình, Phòng 405, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch vụ xin Chuyển đổi mục đích visa cho quý vị.

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam

  Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam. – Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904677628. Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của. Chính phủ quy định trình tự, […]

  Thủ tục cấp thị thực điện tử mới nhất (2020)

  Tư vấn các vấn đề liên quan đến Thủ tục cấp thị thực điện tử.theo. quy định mới nhất cho người nước ngoài tại Việt Nam. –  ĐT: 0904 677 628. Thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. là một thủ tục hành chính tương đối […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307