Workpermit.vn > Dịch vụ visa > Hộ chiếu > Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu – Tờ khai làm hộ chiếu X01

Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu – Tờ khai làm hộ chiếu X01


Mẫu X01 được sử dụng từ 2013 đến nay và lần cập nhật gần nhất là theo thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an. Đây là mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu được sử dụng cho công dân Việt Nam có nhu cầu xin cấp hộ chiếu phổ thông. Để biết thêm các thông tin liên quan đến mẫu tờ khai này mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

1.Cơ sở pháp lý.

Tờ khai làm hộ chiếu X01 ban hành kèm thông tư số 29 /2016/TT-BCA về hướng dẫn việc cấp sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Tờ khai xin cấp hộ chiếu X01 được sử dụng trong việc khai cấp hộ chiếu lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu.

Chính vì vậy khi khai vào đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông này người khai hoặc người khai hộ cần lưu ý để tránh khai nhầm lần hoặc khai sai nội dung.

2. Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu dùng trong trường hợp nào?

– Hộ chiếu trẻ em: làm mới, sửa đổi thông tin, làm lại, cấp đổi. Riêng hộ chiếu trẻ em bắt buộc phải sử dụng mẫu X01 trên toàn quốc.

– Hộ chiếu phổ thông dành cho người lớn trên 14 tuổi: Chỉ sử dụng với các tỉnh, thành phố chưa áp dụng điền tờ khai hộ chiếu online. Dùng để cấp mới, thay đổi thông tin, cấp lại hộ chiếu bị mất, bị rách nát, hết trang…

3. Nội dung mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu – X01.

Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu  được áp dụng trên toàn quốc trong việc xin cấp hộ chiếu. Tùy vào từng trường hợp là người có hộ khẩu thường trú, có hộ khẩu tạm trú hoặc đối tượng là trẻ em hoặc người lớn mà nội dung khai có khác nhau.

Nhìn chung nội dung mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu bao gồm các thông tin cơ bản sau:

1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………………………………………

2. Nam………..Nữ……….

3. Sinh ngày………….tháng…………năm……………

    Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………………………

4. Giấy CMND số (2) Ngày cấp……../……../……….

    Nơi cấp (tỉnh, TP)………………………………………….

5. Dân tộc………………………….

6. Tôn giáo. ……………………………..

7. Số điện thoại……………………….

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu). …………………………………………………………………………..

9. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú)………………………………………….

10. Nghề nghiệp ………………………………….

11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………………………………………………………

12. Cha: họ và tên ………………………………………………………sinh ngày …../……/……

Mẹ: họ và tên ……………………………………………………………..sinh ngày………../…./………

Vợ /chồng: họ và tên…………………………………………………….sinh ngày………../……./……

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số………………..cấp ngày…./……../…..

14. Nội dung đề nghị(3) ………………………………………………………………………………………………………

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):
Họ và tên (chữ in hoa).. …………………………………………Nam………………………..Nữ………………………

Sinh ngày…….tháng…….năm…………

Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………………………………………………..

Xác nhận của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan,

tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác.

Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu).

4. Tải mẫu tờ khai X01:

Tải về mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu – Mẫu X01 tại đây: 

Kết quả hình ảnh cho download

Mau_X01-TT29-2016

(* Lưu ý: Chúng tôi là đơn vị cung. cấp thông tin, không phải đơn vị cung cấp dịch vụ về hộ chiếu. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với. cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc các. phòng quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương.)

Nguồn: workpermit.vn.

 

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam

  Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam. – Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904677628. Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của. Chính phủ quy định trình tự, […]

  Thủ tục cấp thị thực điện tử mới nhất (2020)

  Tư vấn các vấn đề liên quan đến Thủ tục cấp thị thực điện tử.theo. quy định mới nhất cho người nước ngoài tại Việt Nam. –  ĐT: 0904 677 628. Thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. là một thủ tục hành chính tương đối […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307