Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do Cơ Quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc. Cơ quan của. Bộ Ngoại giao cấp cho Người nước ngoài được phép. Cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Thẻ tạm trú dành cho Người lao động, phụ thuộc của. Người lao động có thời hạn tối đa 2 năm. Thẻ dành cho Nhà đầu tư và thân nhân tối đa đc 5 năm.  Tư vấn dịch vụ vui lòng liên hệ 0904 677 628. Thủ tục đơn giản, tư vấn tận tình, dịch vụ trọn gói. Tư vấn Hòa Bình sẵn sàng hỗ trợ khách hàng hoàn tất Thủ tục Thẻ tạm trú dành cho Người Nước Ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản

Thẻ tạm trú giống như một loại visa dài hạn,.nó cho phép người Nhật Bản được ra, vào Việt Nam bất cứ khi nào trong thời hạn của thẻ. Do đó, khi đã có thẻ tạm trú rồi, bạn không cần phải xin visa xuất. nhập cảnh nữa mà vẫn được phép xuất nhập cảnh […]

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp

Thẻ tạm trú giống như một loại visa dài hạn,nó cho phép người Pháp được ra,.vào Việt Nam bất cứ khi nào trong thời hạn của thẻ. Do đó, khi đã có thẻ tạm trú rồi, bạn không cần phải xin visa xuất nhập cảnh nữa mà vẫn được phép xuất nhập cảnh vào Việt […]

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Lào

Thẻ tạm trú giống như một loại visa dài hạn,.nó cho phép người Lào được ra, vào Việt Nam bất cứ khi nào trong thời hạn của thẻ. Do đó, khi đã có thẻ tạm trú rồi, bạn không cần phải xin visa xuất .nhập cảnh nữa mà vẫn được phép xuất nhập cảnh vào […]

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Campuchia

Thẻ tạm trú giống như một loại visa dài hạn,. nó cho phép người Campuchia được ra, vào Việt Nam bất cứ khi nào trong thời hạn của thẻ. Do đó, khi đã có thẻ tạm trú rồi, bạn không cần phải xin .visa xuất nhập cảnh nữa mà vẫn được phép xuất nhập cảnh […]

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Indonesia

Thẻ tạm trú giống như một loại visa dài hạn,nó cho phép người Indonesia được ra,.vào Việt Nam bất cứ khi nào trong thời hạn của thẻ. Do đó, khi đã có thẻ tạm trú rồi, bạn không cần phải .xin visa xuất nhập cảnh nữa mà vẫn được phép xuất nhập cảnh vào Việt […]

Bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Anh

Thẻ tạm trú giống như một loại visa dài hạn,.nó cho phép người Anh được ra, vào Việt Nam bất cứ khi nào trong thời hạn của thẻ. Do đó, khi đã có thẻ tạm trú rồi, bạn không cần phải xin .visa xuất nhập cảnh nữa mà vẫn được phép xuất nhập cảnh vào […]

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú giống như một loại visa dài hạn,.nó cho phép bạn được ra, vào Việt Nam bất cứ khi nào trong thời hạn của thẻ. Do đó, khi đã có thẻ tạm trú rồi, bạn không cần phải xin visa xuất nhập cảnh nữa mà. vẫn được phép xuất nhập cảnh vào Việt […]

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hiện nay người nước ngoài sinh sống.và làm việc ở Việt Nam rất phổ biến, nhưng để ở Việt Nam thì người nước ngoài.cần được cấp thẻ tạm trú,.đó là một trong những điều kiện bắt buộc phải có để người.nước ngoài có thể tạm trú ở Việt Nam. Vậy điều kiện cấp thẻ tạm […]

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, Liên hệ: 0904 677 628. Người nước ngoài muốn vào Việt Nam để sống và làm việc tại một nơi nhất định thì cần phải đăng ký tạm trú. Việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo quy […]

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người Anh tại Việt Nam

Người Anh sinh sống và làm việc tại Việt Nam có quyền gia hạn thẻ tạm trú cho người Anh tại Việt Nam khi hết hạn, việc gia hạn này sẽ do Cơ Quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao tiến hành. 1. Những lợi ích […]

    Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
    Tin tức mới nhất

    Call Now 0904.904.307