Workpermit.vn > Dịch vụ visa > Mẫu NA1 – Tờ khai đề nghị cấp visa thị thực Việt Nam

Mẫu NA1 – Tờ khai đề nghị cấp visa thị thực Việt Nam


Tư vấn thủ tục xin cấp visa thị thực Việt Nam nhanh chóng, thủ tục đơn giản – Liên hệ 0904677628

Người nước ngoài khi đã được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam cấp công văn đồng ý nhập cảnh sẽ phải đến nơi nhận visa (được ghi trong công văn) để dán visa. Khi dán visa, người nước ngoài cần xuất trình công văn nhập cảnh đã được cấp cùng với Mẫu NA1 – tờ khai đề nghị cấp visa thị thực Việt Nam.
Người nước ngoài, doanh nghiệp bảo lãnh người nước ngoài sang Việt Nam có thể download Mẫu NA1 – Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam tại link dưới đây.

Mau NA1 – To khai de nghi cap visa thi thuc Viet Nam

 

Ảnh – photo

4×6 cm

See notes

(2)

 

 

Ảnh – photo

4×6 cm

(1)

See notes

Mẫu (Form) NA1

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01  năm  2015

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE VISA APPLICATION FORM

(Dùng cho người nước ngoài – For foreigners)

 

 

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..           Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam         Nữ                    3- Sinh ngày…….tháng…….năm………………..          Sex               Male    Female                                     Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………….          Place of birth   

5- Quốc tịch gốc: ……………………………………….6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

    Nationality at birth                                                 Current nationality

7- Tôn giáo: ……………………………………………….8- Nghề nghiệp: ………………………………………

Religion                                                                  Occupation

9- Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………………….

Employer and business address

10- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………

     Permanent residential address

…………………………………………………………………….Số điện thoại/Email:……………………………

Telephone/Email

11- Thân nhân Family members:

Quan hệ (3)

Relationship

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

Sex

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

(Day, Month, Year)

Quốc tịch

Nationality

Địa chỉ thường trú

Permanent residential address

 

12- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ……………………..loại (4): ……………..

Passport or International Travel Document number                            Type

Cơ quan cấp:  …………………………….. có giá trị đến ngày:………/…………./…………………

Issuing authority:                                Expiry date (Day, Month, Year)

13- Ngày nhập cảnh Việt Nam gần nhất (nếu có): …………………………………………….

Date of the previous entry into Viet Nam (if any)

14- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ……/………/………; tạm trú ở Việt Nam …….ngày               Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days

15- Mục đích nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………………

Purpose of entry

16- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………….

Intended temporary residential address in Viet Nam

17- Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh

Hosting organisation/individual in Viet Nam

Cơ quan, tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………

Name of hosting organisation

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Address

Cá nhân (họ tên) ……………………………………………………………………………………………………..

Hosting individual (full name)

Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………………………

Address            

Quan hệ với bản thân ……………………………………………………………………………………………..

 Relationship to the applicant

18- Đề nghị cấp thị thực:      một lần            nhiều lần

 Applying for a visa                    Single               Multiple

từ ngày: ………/……./..……..  đến ngày………/……./..……..                                       

valid  from (Day, Month, Year) to (Day, Month, Year)                         

19- Đề nghị khác liên quan việc cấp thị thực (nếu có):……………………………………………….

Other requests (if any)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

Done at                    date (Day, Month, Year)

 Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                            The applicant’s signature and full name

 

Ghi chú/Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế nơi nhận thị thực.

Submit in person one completed application form  enclosed with passport or International Travel Document at the Vietnamese Diplomatic Mission abroad or at the international border checkpoint immigration office where the visa is issued.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời).

Enclose 2 recently taken photos in 4×6 cm size, with white background,  front view, bare head,  without sunglasses (one on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột (nếu có).

State clearly the information about parents, spouse, children and siblings (if any).

(4) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Specify type of passport  whether it is  Ordinary, Official  or Diplomatic or specify name of the International Travel Document.

Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về. thủ tục cấp thị thực, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài – Dịch vụ xin visaThẻ tạm trú nhanh. Quý khách vui lòng liên hệ:.

      Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoà Bình

      Địa chỉ: Tầng 4 số 17 ngõ 575 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

      Điện thoại: 0904 677 628 

      Email: info@workpermit.vn

Nguồn: workpermit.vn

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam

  Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam. – Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904677628. Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của. Chính phủ quy định trình tự, […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307