Workpermit.vn > Văn bản mẫu > Mẫu NA5 – Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu NA5 – Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú


Biểu mẫu NA5 này được Bộ Công An ban hành kèm theo. Thông tư số 04/2015/TT-BCA  ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015. Quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu NA5 là tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú của tổ chức, cá nhân bảo lãnh người nước ngoài nộp tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý Xuất nhập cảnh tỉnh/thành phố.

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu. NA5theo đúng quy định

Biểu mẫu này đươc Công ty tổ chức bảo lãnh cho người nước. ngoài nộp kèm theo hồ sơ pháp nhân lần đầu tại. Cơ quan quản lý xuất nhập. cảnh khi làm các thủ tục liên quan đến visa thị thực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài, hộ chiếu gốc và các giấy tờ. khác chứng minh đủ điều kiện cấp thị thực hoặc gia hạn tạm trú.

Mẫu (Form) NA5

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION
Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

I- Người đề nghị The applicant:

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..

Full name (in capital letters)

2- Giới tính:   Nam      Nữ        3- Sinh ngày…….tháng…….năm……….     

     Sex               Male        Female         Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ……………………..5- Quốc tịch hiện nay:…………………….

Nationality at birth                            Current nationality

6 Nghề nghiệp/chức vụ: ……………………………………………………………………

     Occupation/position

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: …………………….loại (2): …………………       Passport or International Travel Document number                        Type                          

Cơ quan cấp:  …………………………….. có giá trị đến ngày:………/…………./…………………

     Issuing authority:                                Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nhập cảnh Việt Nam ngày:……./……/……..                      qua cửa khẩu: ………………………

Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)    via entry port

Mục đích nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………………..

Purpose of entry

9- Được phép tạm trú đến ngày: ……../………./…………….

Permitted to remain until (Day, Month, Year)

     – Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………..

Temporary residential address in Viet Nam

– Điện thoại liên hệ/Email ……………………………………………………………………………………….

Contact telephone number/Email

II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
     Hosting organisation/ family relative in Viet Nam

1- Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:          ……………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ Address ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ………………………………………….

2- Thân nhân bảo lãnh (Họ tên): ………………………………………………………………………………….

     Hosting family relative (full name)

Sinh ngày…….tháng…….năm…………..
     Date of birth (Day, Month, Year)

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số: …………………….
Identity Card/Passport/Permanent/ Temporary Resident Card Number

Cấp ngày: ………………..cơ quan cấp: ………………………………………………………………………….      Issuing date                      Issuing authority

Quan hệ với người đề nghị: ……………………………………….. (3)

Relationship to the applicant

Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………
     Permanent/temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email: ………………………………………………………………………………………..

Contact telephone number/Email

III- Nội dung đề nghị Requests:

1-  Cấp thị thực:   một lần       nhiều lần         có giá trị đến ngày: ……../………/………..

To issue a visa     Single              Multiple               Valid to (Day, Month, Year)

2- Gia hạn tạm trú đến ngày: ………./…………/………….

To extend the duration of stay until (Day, Month, Year)

3- Lý do Reason(s)………………………………………………………………………………………………………….

IV- Những điều cần trình bày thêm Additional statements: ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Làm tại ……… ngày…….tháng…….. năm……….

                                                                         Done at …………. date (Day, Month, Year)

Xác nhận (4)  Certified by
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp
Người bảo lãnh
(ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name
 

Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)

The applicant’s signature and

full name

 

Thông tin hướng dẫn cách ghi hồ sơ xem tại đây

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Mẫu đơn xin Visa Hàn Quốc – Đơn xin cấp visa Hàn Quốc

  Thông tin chi tiết về mẫu đơn xin visa Hàn Quốc – Đơn xin cấp visa Hàn Quốc. Quý khách vui lòng liên hệ: 0904 677 628 Hàn Quốc luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn, là một nơi học tập, làm việc đầy thú vị  bởi Hàn Quốc có rất nhiều cảnh đẹp tuyệt […]

  Mẫu gia hạn visa cho người nước ngoài

  Form NA5 là mẫu gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Cần sử dụng mẫu đơn NA5 khi Người nước ngoài đang ở Việt Nam. khi hết thị thực visa có thể gia hạn theo từ 1 tháng đến 1 năm, tùy theo visa hiện đang sử dụng và mục đích ở Việt Nam. […]

  Giấy bảo lãnh người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

  Mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh là mẫu giấy được dùng để bảo lãnh cho một công dân nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam. Nội dung bảo lãnh nêu rõ người bảo lãnh, người được bảo lãnh, có xác nhận của cục quản lý xuất nhập cảnh….Áp dụng trong […]

  Mẫu NA17 Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

  Tư vấn Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam – Liên hệ 0904677628  Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015                                                                                                  Download Mẫu NA17,-phiếu-khai-báo-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài               […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307