Workpermit.vn > Thẻ tạm trú > Mẫu NA8 – Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA8 – Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài


Trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, mẫu NA8 là yêu cầu bắt buộc và áp dụng đối với tất cả các trường hợp dù là tạm trú theo diện lao động, đầu tư hay thăm thân.

Doanh nghiệp có thể download mẫu NA8 – tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo link dưới đây:

mau-na8-to-khai-de-nghi-cap-the-tam-tru

Ảnh –
photo
2×3 cm
See notes
(2)
Mẫu (Form)NA8
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)
INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam
For temporary residence foreigners in Viet Nam

 

1- Họ tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính: Nam o Nữ o 3- Sinh ngày …. tháng …. năm……………
Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc:……………………………….. 5- Quốc tịch hiện nay: ………………………

Nationality at birth                                             Current nationality:

6- Nghề nghiệp/chức vụ:…………………………………………………………………………

Occupation/ position

7- Hộ chiếu số ……………………………… Loại: Phổ thông o   Công vụ o   Ngoại giao o

Passport Number                                            Type: Ordinary         Official         Diplomatic

Cơ quan cấp:…… ………………………………              Có giá trị đến ngày …/…/ …

Issuing authority                                                               Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

Your residential and business address before coming to Viet Nam

– Địa chỉ cư trú Residential address: ……………………………………………………………

– Nơi làm việc Business address ……………………………………………………………….

9- Nhập cảnh Việt Nam ngày: …/ …/ ……….                        qua cửa khẩu: …………………

Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)     via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3) ……………………………………………………………………….

Purpose of entry

10- Được phép tạm trú đến ngày:..…../……./……….

Permitted to remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:…………………………………………………………………

Temporary residential address in Viet Nam

– Điện thoại liên hệ/Email: …………………………………………………………………….

Contact telephone number/Email

 1. Nội dung đề nghị Requests:

– Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày …….…/…….… /…. …………..

To issue a Temporary Resident Card valid until (Day, Month, Year)

– Lý do Reason(s): (4) …………………………………………………………………………

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại:……………ngày…..tháng….năm ….
Done at                 date (Day, Month, Year)Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
The applicant ’s signature and full name

 

 

 

Ghi chú Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân; nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Submit in person one completed application form enclosed with passport and the sponsoring application by the hosting organisation/family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligible for the Temporary Resident Card categorised as NG3)

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

Enclose 02 recently-taken photos in 2×3 cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ vào làm việc gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân.

Specify business purpose in Vietnam or family visit purpose.

(4) Ghi rõ lý do: làm việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minh

Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit and enclose supporting documents.

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất

  Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất. Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904 677 628. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú là một trong những quy định được sửa đổi, bổ sung tại. Luật số: 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

  Cập nhật quy định về Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư 2020

  Quy định về Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người nước ngoài tại Việt Nam năm 2020. Liên hệ dịch vụ: 0904677618 Quy định về Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. hoặc cơ quan có thẩm quyền của. Bộ Ngoại giao […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307