Workpermit.vn > Giấy phép lao động > Các bước đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam theo 2 cách

Các bước đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam theo 2 cách


Theo Thông tư 53/2016/TT-BCA thì có 02 cách để đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử.

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài truy cập Trang thông tin điện tử của. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố. trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú, cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện. thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh. nhân dân hoặc thẻ Căn cước công. dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo. Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản. khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.

Bước 2: Khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài

Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài truy cập Trang thông. tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc. khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông. tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Thông tin khai báo tạm trú cho người nước ngoài gồm: Họ tên, giới. tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị. thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài kiểm tra, sửa đổi, bổ sung. các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục. quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống. chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Bước 3:Tiếp nhận thông tin tạm trú cho người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận. thông tin tạm trú của người nước ngoài. được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày; thông báo cho đồn biên phòng nơi. có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

                                         Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

2. Khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú

Bước 1: Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn. hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an. cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu. NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú cho. người nước ngoài và chuyển trực tiếp. Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu. trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong. thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài có thể gửi trước qua fax hoặc. thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban.Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Bước 2: Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai. báo bằng Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài 24 giờ/07 ngày.

Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài, nếu. chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực. hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban. và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho. người nước ngoài cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ. sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm:

Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về khai báo tạm trú cho người nước ngoài Giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam. Quý khách vui lòng liên hệ:

      Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoà Bình

      Địa chỉ: Tầng 4 số 17/575 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

      Điện thoại: 0904 677 628 

      Email: info@workpermit.vn

Nguồn: workpermit.vn

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất

  Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất. Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904 677 628. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú là một trong những quy định được sửa đổi, bổ sung tại. Luật số: 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

  Cập nhật quy định về Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư 2020

  Quy định về Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người nước ngoài tại Việt Nam năm 2020. Liên hệ dịch vụ: 0904677618 Quy định về Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. hoặc cơ quan có thẩm quyền của. Bộ Ngoại giao […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307