Workpermit.vn > Dịch vụ visa > Vietnam visa extension for foreigner in Vietnam 2019

Vietnam visa extension for foreigner in Vietnam 2019


Consultancy service for Vietnam visa extension for foreigner – more detail call us: 0904 904 307 

I/ EXTEND YOUR VISA FOR STAYING IN VIETNAM

Visa Viet Nam extension

                                                          Visa Việt Nam extension

We explains the customer how to apply to their visa extension for the temporary staying permission in. Vietnam with the purpose for visiting relatives, traveling, business or others.

Extending Vietnam visa must be applied some days before your visa expired date. That is, it takes 7 working days to finish as submitting your passport and requirement at. Vietnam Immigration Department Office.

You have chance to extend your stay in. Vietnam by visa extension and renewal. So what is difference between a visa extension and renewal? Please note that visa extension or renewals belongs to your current visa. Give us via email or viber to your current visa and we can consultant you how to get it easiest way, cheapest way. 

1. Vietnam Visa extension: 

Vietnam visa extension means that you will have new staying duration permission in Vietnam. Please remember that you are allowed to stay more in Vietnam without reentering if you exit Vietnam before your visa expired. So it means you must apply new visa if you wish to come back Vietnam after leaving. Hence the extension fee is much cheaper than renewal fee.

In order to apply visa extension, your current visa has to meet some requirements of Vietnam Immigration Department.

Your current visa type has to be correspondent to your staying extending requirement.

 • Stay in 1 more month: If your current visa is 1 month single, 1 month multiple, 3 month single or 3 month multiple entry visa, you are allowed apply to extend visa in 1 more month.
 • Stay in 3 more months: If your current visa is 3 month single or 3 month multiple entry visa, you can apply to extend visa in 3 more months

2. Renewal Vietnam visa:

Visa 3 tháng một lần

It means that you are granted a new visa stamp and visa sticker on your passport with the new duration permission. The staying length is valid maximum in 3 months. Moreover the visa renewal fee is higher than the visa extension fee because we have to pay stamping fee and visa sticker fee for you. Visa renewal is ready for someone who:

– Entered Vietnam with visa exemption.

– Has current visa is not correspondent to your staying extending requirement.

 • If you would like to upgrade your current visa from 1 month to 3 month, you have to apply to renew 3 month single entry or 3 month multiple entry.
 • If you would like to upgrade your current visa from single entry to multiple entry, you have to apply to renew visa.

– want to get multiple entry visa in 1 month and 3 months.

Bellow chart will inform you the fee for our service: 

II/ VIETNAM VISA EXTENSION QUOTATION

1. Vietnam Visa extension

Tourist visa (DL)

Period of current visaType of visaType of visa that you want to extentFeeNote
1 monthDL3 month250Only 2 months
3 monthDL1 month130None
3 monthDL3 monthNoneNone
15 daysDL15 days90 
1 monthDL1 month130 

Business visa(DN)

Period of current visaType of visaType of visa that you want to extentFee (USD)Note
3 monthDN1 month130Sponsoring company
3 monthDN1 month150No sponsoring company
3 monthDN3 month270- 300No sponsoring company
3 monthDN3 month230 – 250Sponsoring company

2. Extension for new Vietnam visa

Period of current visaType of visaType of visa that you want to extentFee (USD)Note
3 monthDN3 month380No Sponsoring company
3 monthDN3 month400No Sponsoring company
Visa exemptionDN1 month200No sponsoring company
Visa exemptionDN3 month350No sponsoring company
Visa exemptionDN6 month430Sponsoring company
Visa exemptionDN6 month500No sponsoring company (only Europe)
Visa exemptionDL80 day350 

3. New Visa.

 • 1 year multiple entry without work permit:. 480$ service fee + 135$ government fee pay for staff at the airport (having sponsoring company).
 • 1 year multiple entry without work permit:. 430$ service fee + 135$ government fee pay for staff at the airport (No having sponsoring company).

This service is currently suspended.

4. Contact.

Hoa Binh Consulting Trading and Import Export Company Limited.

Address: 4th Floor, DMC Building – 535 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi.

Phone: 0904 904307.

Email: info@workpermit.vn.

Source: workpermit.vn.

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam

  Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam. – Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904677628. Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của. Chính phủ quy định trình tự, […]

  Thủ tục cấp thị thực điện tử mới nhất (2020)

  Tư vấn các vấn đề liên quan đến Thủ tục cấp thị thực điện tử.theo. quy định mới nhất cho người nước ngoài tại Việt Nam. –  ĐT: 0904 677 628. Thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. là một thủ tục hành chính tương đối […]
  Tin tức mới nhất

  Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất

  Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất. Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904 677 628. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú là một trong những quy định được sửa đổi, bổ sung tại. Luật số: 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

  Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam

  Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam. – Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904677628. Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của. Chính phủ quy định trình tự, […]

  Call Now 0904.904.307