Workpermit.vn > Dịch vụ visa > Mẫu NA2 xin công văn nhập cảnh lấy visa cho người Nước ngoài

Mẫu NA2 xin công văn nhập cảnh lấy visa cho người Nước ngoài


Tư vấn điền mẫu NA2 xin công văn nhập cảnh lấy visa cho người Nước ngoài 0904 677 628

Mau NA2 – Mẫu NA2

Công văn nhập cảnh là loại giấy tờ quan trọng nhất cho người nước ngoài để xin thị thực nhập cảnh Việt NamCông văn nhập cảnh Việt Nam là văn bản do Cục quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận cho việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Mẫu NA2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài của Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Công An

Để xin được Công văn nhập cảnh, Doanh nghiệp / tổ chức phải xin mẫu NA2 xin Công văn nhập cảnh dành cho người Nước ngoài xin visa vào Việt Nam.

Mẫu biểu

Công ty Tư Vấn Hòa Bình – Visa nhập cảnh

ĐC: Tầng 5, 559 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0904 677 628

Số: ………/2017/0904677628

V/v nhập cảnh của người nước ngoài

                              Mẫu NA2 

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

 

 

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ( BỘ CÔNG AN)

 

Công ty Tư vấn Hòa Bình – Chuyên visa nhập cảnh đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của 01 khách nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số TT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số, loại hộ chiếu Chức vụ hoặc nghề nghiệp
Gốc Hiện nay
01 XIN CÔNG VĂN NHẬP CẢNH Nam 15/12/1970  Nhật Bản  Nhật Bản   0904677628 TƯ VẤN VIÊN

 

Được nhập xuất cảnh Việt Nam một / nhiều lần, từ ngày …/…/2017 đến ngày …/…/2017

Với mục đích: …….

Chương trình hoạt động tại các địa phương: …….

Dự kiến tạm trú tại:

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý:

Đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh:

Giải quyết cho 01 khách có tên trên nhận thị thực tại ………..

Nơi nhận: Như kính gửi

                 – Lưu VP

TƯ VẤN HÒA BÌNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Mẫu NA2 ảnh

Mẫu NA2 Mau NA2

Mẫu NA2 Mau NA2

Tư vấn điền mẫu NA2 xin công văn nhập cảnh lấy  Visa cho người Nước ngoài 0904 677 628

  Đăng ký tư vấn Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú
  Tin liên quan

  Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam

  Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử Việt Nam. – Liên hệ dịch vụ Tư vấn Hòa Bình: 0904677628. Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của. Chính phủ quy định trình tự, […]
  Tin tức mới nhất

  Call Now 0904.904.307